GÓI HOSTING TẠI BANVPS.NET

MCW_01
29,000 VNĐ
Dung lượng: 500MB
Domain: 01
Sub Domain: 03
MySQL Accounts: 02
Free SSL: Unlimited
Đăng Ký
MCW_02
50,000 VNĐ
Dung lượng: 1.000MB
Domain: 02
Sub Domain: 05
MySQL Accounts: 04
Free SSL: Unlimited
Đăng Ký
MCW_03
78,000 VNĐ
Dung lượng: 1.600MB
Domain: 03
Sub Domain: Unlimited
MySQL Accounts: 05
Free SSL: Unlimited
Đăng Ký
MCW_04
110,000 VNĐ
Dung lượng: 20.00MB
Domain: 04
Sub Domain: Unlimited
MySQL Accounts: 02
Free SSL: Unlimited
Đăng Ký
MCW_05
145,000 VNĐ
Dung lượng: 2.500MB
Domain: 05
Sub Domain: Unlimited
MySQL Accounts: 12
Free SSL: Unlimited
Đăng Ký
MCW_06
200,000 VNĐ
Dung lượng: 5.000MB
Domain: 06
Sub Domain: Unlimited
MySQL Accounts: 15
Free SSL: Unlimited
Đăng Ký