Thanh toán chuyển khoản

Quý khách vui lòng ghi rõ Thanh toán phí mua tên miền/hosting/Cloud VPS/SSL/Phần mềm/… số điện thoại liên lạc… mã đơn hàng… trong nội dung thanh toán để thực hiện được đúng yêu cầu của Quý khách.

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Quỳnh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV

Mã số tài khoản: 431 100 009 05762

Chi Nhánh: Bắc Giang

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Quỳnh

Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam – TECHCOMBANK

Mã số tài khoản: 1903 1838 416 989

Chi Nhánh: Bắc Giang

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Quỳnh

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK

Mã số tài khoản: 0731 000 678  169

Chi Nhánh: Bắc Giang

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Quỳnh

Ngân hàng NN & PT Nông thôn Việt Nam – AGRIBANK

Mã số tài khoản: 250 6205 264 582

Chi Nhánh: Tân Yên, Bắc Giang

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Quỳnh

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VIETINBANK

Mã số tài khoản: 1018 6992 6408

Chi Nhánh: Bắc Giang

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Quỳnh

Ngân hàng Á Châu – ACB

Mã số tài khoản: 574 2947

Chi Nhánh: Bắc Giang