Thông tin tài khoản thanh toán

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Văn Quỳnh
Vietcombank: 0731 000 678  169
Chi Nhánh: Bắc Giang
Agribank: 250 6205 264 582
Chi Nhánh: Tân Yên, Bắc Giang
Techcombank: 1903 1838 416 989
Chi Nhánh: Bắc Giang