GÓI VPS SSD TẠI BANVPS.NET

VPS_01
165,000 VNĐ
CPU CORES: 01 Core
RAM: 01 GB
Storage: 20 GB
Bandwidth: Unlimited
Miễn phí bản quyền DirectAdmin
Đăng Ký
VPS_02
250,000 VNĐ
CPU CORES: 02 Core
RAM: 02 GB
Storage: 30 GB
Bandwidth: Unlimited
Miễn phí bản quyền DirectAdmin
Đăng Ký
VPS_03
345,000 VNĐ
CPU CORES: 03 Core
RAM: 03 GB
Storage: 40 GB
Bandwidth: Unlimited
Miễn phí bản quyền DirectAdmin
Đăng Ký
VPS_04
510,000 VNĐ
CPU CORES: 04 Core
RAM: 04 GB
Storage: 50 GB
Bandwidth: Unlimited
Miễn phí bản quyền DirectAdmin
Đăng Ký
VPS_05
790,000 VNĐ
CPU CORES: 04 Core
RAM: 06 GB
Storage: 70 GB
Bandwidth: Unlimited
Miễn phí bản quyền DirectAdmin
Đăng Ký
VPS_06
880,000 VNĐ
CPU CORES: 05 Core
RAM: 08 GB
Storage: 80 GB
Bandwidth: Unlimited
Miễn phí bản quyền DirectAdmin
Đăng Ký